Montessori PRESKÚMAJME SPOLU SVET 6-9 ročné deti

Montessori PRESKÚMAJME SPOLU SVET

Kurz Montessori PRESKÚMAJME SPOLU SVET je určený pre deti, ktoré rady skúmajú svet, vesmír, našu Zem, kontinenty, krajiny, ľudí, seba…. Kurz začneme 5 základnými Montessori rozprávaniami, ktoré navodia deti do tajomstva spoznávania sveta i seba samého.

 

Čas: podľa aktuálneho rozvrhu (možnosť pridať sa priebežne v hodnote alikvótnej čiastky)
Dĺžka: 60 minút (50 minút lekcia a 10 minút príprava)
Príspevok: 180 Eur / 12 lekcií (15Euro/lekcia pri plnom kurze x počet lekcií)
Platby: 1. platba 100% príspevku, 2. platba 50% príspevku a do 1 mesiaca od začiatku kurzu zvyšných 50% 
Vek dieťaťa: 5-7 rokov
Min – max počet: 6-10 detí bez rodiča
Sprievodca: Lucia Dedíková

Koncept kurzu

Lekcie pre deti sú zamerané na:

  • Veľké Montessori príbehy
  • prácu s Montessori pomôckami
  • rozvoj grafomotoriky
  • rozvoj tvorenia a kreativity
  • rozhovory na témy Universum, Zem, kontinenty, krajiny, ľudia apod.
  • nastavenie vnímania pripraveného Montessori prostredia a práca s pomôckami,
  • rozvoj kognitívnych funkcií ako sú rozvoj pamäte, pozornosti, reči, rýchlosti myslenia, schopností pochopenia informácií, schopností posudzovania a riešenia problémov, predstavivosti, priestorovej orientácie ai.
  • rozvoj motorických zručností, rozvoj jemnej a hrubej motoriky
  • rozvoj kreatívneho a hudobného vnímania
  • rozvoj samostatnosti a sebapoznávania
  • socializáciu, rešpektujúci prístup, dobré mnedziľudské vzťahy

Veľké Montessori príbehy

Kurz začneme 5 základnými Montessori rozprávaniami, ktoré navodia deti do tajomstva spoznávania sveta i seba samého.

1.PRÍBEH O BOHU, KTORÝ NEMAL RUKY je zameraný na filozofické otázky o Stvoriteľovi sveta, o veľkom tresku a o rozprávaní o Slnku a Zemi. Príbeh je sprevádzaný experimentmi, ktoré vťahujú dieťa do chápania súvislostí na našej Zemi. Tematicky nadväzujú informácie o skupenstvách, slnečnej sústave, Slnku a Zemi ako napr. pohyb kontinentov, vodstvo, pohoria, svetové strany, čas na Zemi ai.

2. PRÍBEH O VZNIKU ŽIVOTA NA ZEMI rozpráva o súvislostiach, ktoré sprevádzali vznik rastlín a živočíchov na Zemi. S deťmi budeme spoznávať rastliny i živočíchy, ich prínos pre ľudstvo a naše vzájomné súislosti… Nasleduje prezentácia ČIERNEHO PÁSMA.

3.PRÍBEH O PRÍCHODE ČLOVEKA a jeho dôležitej úlohe na Zemi. Človek dostal 3 dary, rozum, ktorým premýšľa, srdce, ktorým miluje a ruky, ktorými tvorí. Ako využívame tieto dary? S touto témou súvisí umenie, historicky známe výtvory, rozvoj kultúry, načrieme do histórie života ľudí. Budeme sa rozprávať o POTREBÁCH ĽUDÍ a pozrieme si spolu s deťmi ČASOVÉ OSI ĽUDSKÝCH BYTOSTÍ a ČASOVÚ OS RUKY. S deťmi budeme skúmať kultúru sveta či Slovenska, pozrieme sa na dejiny ľudstva ai.

4.PRÍBEH PÍSMA je zameraný na vznik potreby ľudí komunikovať a zapisovať svoje myšlienky. Myslíte, že ľudia vždy zapisovali na papier? Aj na túto otázku deti dostanú odpoveď. Budeme sa zameriavať počas lekcií na komunikáciu, rozprávanie príbehov, písanie, čítanie, nazrieme aj do slovenskej gramatiky.

5. PRÍBEH ČÍSEL rozpráva o potrebe zapisovania čísel, nazrieme do histórie a dozvieme sa, či sa vždy používala desiatková sústava. S deťmi budeme počítať (sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie) a učiť sa robiť zápis, budeme rysovať, tvoriť…

6. PRÍBEH GEOMETRIE

Informácie ku kurzu

Všeobecné informácie: Deťom prineste so sebou prezúvky (papučky alebo ponožky s protišmykovou podrážkou), nepremokavú zásteru pre mokré aktivity (ak dieťa uprednostňuje svoje oblečenie), náhradné oblečenie pre prípad zamokrenia / zašpinenia. Pre bábätká a batoľatá prineste so sebou bežné veci na starostlivosť (vlhké utierky, plienky, sáčky na plienky, krémy, látkovú plienku ai), vami preferovanú stravu a nápoje, náhradné oblečenie. V priestore centra sú pripravené Montessori pomôcky a materiály na prácu, vestičky na maľovanie, pranie či prípravu jedla, čistá voda a ovocie na sebaobslužné aktivity, nočníky a prebaľovací pult.

Deti vo veku od 6-12 rokov si prinesú so sebou prezúvky, obľúbené pero, zošit A4 čistý s linajkovou podložkou, drobný olovrant pre prípad hladu. Čistá voda je zabezpečená.

Mobily nie je možné počas lekcie používať (len na fotografovanie po dohovore s lektorkou). Ďakujeme, že to rešpektujete, robíte to pre svoje deti 😉

Vaši lektori

lucia-dedikova-akademia-montessori-e1692865409486.jpg
Mgr. Lucia Dedíková
Montessori pedagogička, konzultantka, kineziologička, etikoterapeutka