Montessori príprava na školu 5-7 ročné deti

Montessori (PRED)ŠKOLSKÁ PRÍPRAVA

Kurz MONTESSORI PRÍPRAVA DO ŠKOLY je určený pre deti 5- 7 ročné. Počas kurzu budeme spoznávať svet a zdokonaľovať schopnosti a zručnosti, ktoré deťom pomôžu na lepšiu prípravu do prvého ročníka ZŠ

Čas: štvrtok podvečer (možnosť pridať sa priebežne v hodnote alikvótnej čiastky)
Dĺžka: 60 minút (50 minút lekcia a 10 minút príprava)
Príspevok: 210 Eur / 12 lekcií (17,50Euro/lekcia pri plnom kurze x počet lekcií)
Platby: 1. možnosť: platba 100% príspevku, 2. možnosť: platba 50% príspevku a do 1 mesiaca od začiatku kurzu zvyšných 50% 
Vek dieťaťa: 5-8 rokov
Min – max počet: 5-6 detí bez rodiča
Sprievodca: Lucia Dedíková

Koncept kurzu

Počas kurzu sa zameriame na:

Prácu s Montessori materiálom

Rozvoj matematickej mysle

Rozvoj jazykových a komunikačných zručností

 • Porozumenie textu, zadaniu, rozvoj pamäte
 • Vyjadrovanie svojich potrieb
 • Grafomotorika, držanie ceruzky, písanie, čítanie

Rozvoj zmyslov

 • precvičovanie zrakového a sluchového vnímania,
 • rozvoj zrakovej a sluchovej pamäte,
 • zraková a sluchová analýza a syntéza,
 • zraková a sluchová diferenciácia
 • farby, tvary

Pohybové zručnosti a hrubá motorika:

 • koordinácia tela
 • orientácia v priestore
 • pravo ľavá orientácia (polož, podaj…)
 • spolupráca oko-ruka

Rozvoj jemnej motoriky

Kreatívne a hudobné aktivity

Rozvoj sociálnych zručností

Leták

Vaši lektori

lucia-dedikova-akademia-montessori-e1692865409486.jpg
Mgr. Lucia Dedíková
Montessori pedagogička, konzultantka, kineziologička, etikoterapeutka