Montessori individuálne

Montessori individuálne

Informácie ku kurzu Montessori terapie 0-12 rokov v skratke

Montessori terapia napomáha rozvoju zručností, schopností, vnímania dieťatka, napojenia dieťaťa na svet, ľudí okolo seba a hlavne seba samého. Vďaka úžasným Montessori pomôckam sa nám darí nadviazať komunikáciu a rozvíjať osobnosť dieťatka vpred. Sprievodca sleduje zámer dieťaťa a ponúka mu možnosti pre rozvoj. Rodič je pozorovateľom a nevstupuje do procesu, ale pozorovaním čerpá informácie pre prácu na doma. Pre rodičov som pripravená poskytnúť poradenstvo pre ďalší rozvoj dieťatka.

Čas: podľa dohody
Dĺžka: 45 – 60 minút
Počet odporúčaných lekcií: 10
Cena: 25-35Euro/lekcia pre 1 dieťa
20-25Euro/lekcia pre 1 dieťa pri naplnení kapacity 2 detí
Vek dieťaťa: 1-12 rokov
Max počet: 1-2 deti
Sprievodca: Mgr. Lucia Dedíková

Informácie ku kurzu Montessori doučovanie 6-12 rokov v skratke

Montessori pomôcky sú výborným nástrojom na pochopenie učiva. Ak má vaše dieťa ťažkosti s učením alebo s učivom, rada vám pomôžem a vzbudím v dieťati záujem o predmet, hoci ten predmet „nemusí“… 😉 Doučovanie je vhodné pre deti 6-12 rokov. Počas stretnutia môžeme pracovať na viacerých oblastiach, napr. matematika, slovenský jazyk, biológia, zemepis, informatika apod. Všetky prezentácie prebiehajú pomocou Montessori prístupu (okrem IT), kde iným a zábavnejším spôsobom preberieme učivo do školy. Porozumenie u dieťaťa príde potom s ľahkosťou.

Čas: podľa dohody
Dĺžka: 45 minút
Počet odporúčaných lekcií: 10
Cena: 25Euro/lekcia pre 1 dieťa
20Euro/lekcia pre 1 dieťa pri naplnení kapacity 2 detí
Vek dieťaťa: 6-12 rokov
Max počet: 1-2 deti
Sprievodca: Mgr. Lucia Dedíková

Vaši lektori

Mgr. Lucia Dedíková
Mgr. Lucia Dedíková
Montessori pedagogička a konzultantka
Ing. Gabika Šimeková
Ing. Gabika Šimeková
IT špecialista