Montessori individuálne stretnutia

Montessori individuálne

Informácie ku kurzu Montessori terapie 0-12 rokov v skratke

Montessori terapia napomáha rozvoju zručností, schopností, vnímania dieťatka, napojenia dieťaťa na svet, ľudí okolo seba a hlavne seba samého. Vďaka úžasným Montessori pomôckam sa nám darí nadviazať komunikáciu a rozvíjať osobnosť dieťatka vpred. Sprievodca sleduje zámer dieťaťa a ponúka mu možnosti pre rozvoj, hľadá cestu pre spojenie s dieťaťom a podporu jeho silných stránok.

Dôležitým faktorom pre zlepšenie stavu u dieťatka je práca s rodičom. Ak rodič pochopí, že deti sú pre nás rodičov darom, urobili sme prvý a dôležitý krok pre svoje vlastné dieťa. Vďaka deťom môžeme zmeniť  svoje postoje a byť vedomejším človekom. Konzultácia s rodičom je pre nás dôležitá a ovplyvňuje aj samotné dieťa.  

Pre rodičov poskytujeme poradenstvo pre ďalší rozvoj dieťatka, konzultujeme ťažkosti pri vývoji či výchove dieťaťa, ponúkame odporúčania pre ďalšiu prácu na doma.

Čas: podľa dohody a možností v rozvrhu lektora
Dĺžka: podľa dohody 45, 60, 90, 120 minútové lekcie
Počet odporúčaných lekcií týždenne: 1-2

Príspevok:

50Euro/lekcia pre 1 dieťa/60min
40Euro/lekcia pre 1 dieťa/45min 

65Euro/lekcia pre 2 deti/60min
50Euro/lekcia pre 2 deti/45min

Vek dieťaťa: 3 mesiace – 12 rokov
Max počet: 1-2 deti
Sprievodca: Mgr. Lucia Dedíková

Informácie ku kurzu Montessori individuálne lekcie 0-12 rokov v skratke

Montessori je jedinečný koncept, ktorý napomáha rozvoju osobnosti dieťaťa. Vďaka pripravenému Montessori  prostrediu, úžasným materiálom i prístupu lektora dieťa môže objavovať svet i svoj potenciál. Práca s materiálmi je pre dieťa hra, zábava, vďaka nim sa rozvíja jemná či hrubá motorika, koordinácia, posilňuje sa vnímanie a rečové schopnosti, dieťa sa učí spolupracovať s lektorkou. Rodičia sa dozvedia množstvo informácií ušité na mieru pre ich dieťatko a odporučenia pre prácu domov. 

Pre rodičov poskytujeme poradenstvo pre ďalší rozvoj dieťatka, konzultujeme ťažkosti pri vývoji či výchove dieťaťa, ponúkame odporúčania pre ďalšiu prácu na doma.

Čas: podľa dohody a možností v rozvrhu lektora
Dĺžka: podľa dohody 45, 60, 90, 120 minútové lekcie
Počet odporúčaných lekcií týždenne: 1-2

Príspevok:

50Euro/lekcia pre 1 dieťa/60min
40Euro/lekcia pre 1 dieťa/45min 

65Euro/lekcia pre 2 deti/60min
50Euro/lekcia pre 2 deti/45min

Vek dieťaťa: 3 mesiace – 12 rokov
Max počet: 1-2 deti
Sprievodca: Mgr. Lucia Dedíková

Informácie ku kurzu Montessori doučovanie 6-12 rokov v skratke

Montessori pomôcky sú výborným nástrojom na pochopenie učiva. Ak má vaše dieťa ťažkosti s učením alebo s učivom, rada vám pomôžem a vzbudím v dieťati záujem o predmet, hoci ten predmet „nemusí“… 😉 Doučovanie je vhodné pre deti 6-12 rokov. Počas stretnutia môžeme pracovať na viacerých oblastiach, napr. matematika, slovenský jazyk, biológia, zemepis, informatika apod. Všetky prezentácie prebiehajú pomocou Montessori prístupu (okrem IT), kde iným a zábavnejším spôsobom preberieme učivo do školy. Porozumenie u dieťaťa príde potom s ľahkosťou.

Čas: podľa dohody a možností v rozvrhu lektora
Dĺžka: podľa dohody 45, 60, 90, 120 minútové lekcie
Počet odporúčaných lekcií týždenne: 1-2

Príspevok:

50Euro/lekcia pre 1 dieťa/60min
40Euro/lekcia pre 1 dieťa/45min 

65Euro/lekcia pre 2 deti/60min
50Euro/lekcia pre 2 deti/45min

Vek dieťaťa: 6-12 rokov
Max počet: 1-2 deti
Sprievodca: Mgr. Lucia Dedíková

Vaši lektori

lucia-dedikova-akademia-montessori-e1692865409486.jpg
Mgr. Lucia Dedíková
Montessori pedagogička, konzultantka, kineziologička, etikoterapeutka