Zásady ochrany a spracovania osobných údajov

Týmto udeľujete spoločnosti OZ AKADÉMIA MONTESSORI so sídlom Hviezdoslavova 1736/9, 90025 Chorvátsky Grob, prevádzkou Čerešňova 1400/2, 900 25 Chorvátsky Grob, IČO: 50 636 472 a Mgr. Lucii Dedíkovej so sídlom Hviezdoslavova 1736/9, 90025 Chorvátsky Grob, IČO: 51 024 870, DIČ: 1035516460 súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov počas fungovania činnosti, príp. do odvolania (meno apriezvisko objednávateľa, meno apriezvisko dieťaťa, dátum narodenia dieťaťa, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, príp. názov spoločnosti, IČO, DIČ, IČDPH, IP adresa zaznamenaná na portáloch www.detiakodar.sk, www.akademiamontessori.sk, www.luciadedikova.sk, údaje z kurzov a seminárov realizovaných OZ AKADÉMIA MONTESSORI aMgr. Luciou Dedíkovou) a to na účely realizovania Vašich objednávok, fakturácie, zasielania obchodných ponúk a oznámení a na účely štatistických hodnotení a priraďovania ďalších údajov, ktoré bezprostredne súvisia s účelom spracovávania.

Vaše osobné údaje budú bezpečne uložené, zhromažďované, spracovávané a archivované po dobu realizovania aktivít realizovaných apropagovaných na stránkach www.detiakodar.sk, www.akademiamontessori.sk, www.luciadedikova.sk od zaslania objednávky, registrácie prostredníctvom web stránky či zrealizovania služby.

Máte právo na vymazanie všetkých Vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu, pokiaľ nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli zhromaždené alebo spracované a po uplynutí zákonného dôvodu ich prípadnej archivácie. Týmto Vám zaručujeme, že k Vašim osobným údajom budú mať prístup výlučne zamestnanci a spolupracovníci OZ AKADÉMIA MONTESSORI a Mgr. Lucia Dedíková a to v rozsahu, ktorý je odôvodnene potrebný na poskytovanie služieb a spracovanie osobných údajov. OZ AKADÉMIA MONTESSORI Mgr. a Lucia Dedíková sa vyslovene zaväzujú, že Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté akýmkoľvek ďalším osobám alebo tretím subjektom. V prípade záujmu, sa môžete kedykoľvek písomne odhlásiť elektronickou poštou na mail info@detiakodar.sk, info@akademiamontessori.sk alebo info@luciadedikova.sk. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu OZ AKADÉMIA MONTESSORI alebo Mgr. Lucii Dedíkovej a údaje budú následne vymazané. V prípade, že v účtovnom systéme boli zaevidované daňové doklady, ktorých evidencia vyžaduje evidenciu osobných údajov (faktúra, zálohová faktúra, opravný daňový doklad), takéto údaje nie je možné vymazať z dôvodu ich zákonne požadovanej archivácie. Údaje sú v tomto prípade poskytované na spracovanie účtovníckej firme a daňovému úradu.

OZ AKADÉMIA MONTESSORI využíva funkciu “cookies” od spoločnosti Facebook a Google, ktorá zaznamenáva pohyb záujemcu a člena programu v rámci stránky. Informácie získané vďaka službe „cookies“ slúžia na personalizovanie ponuky, vylepšenie stránky a zlepšenie zákazníckej podpory. Služba „cookies“ zároveň zabezpečuje zobrazovanie reklamy OZ AKADÉMIA MONTESSORI a Mgr. Lucia Dedíková a jej produktov na webových stránkach www.detiakodar.sk, www.akademiamontessori.sk, www.luciadedikova.sk prezeraných záujemcom a členom. Pri tejto činnosti nedochádza k zaznamenávaniu osobných údajov alebo iných údajov okrem informácií o navštívenom obsahu stránky, IP adresy, z ktorej zákazník stránku navštívil, o čase strávenom na stránke a iných aktivitách spojených s návštevou stránky. Informácie o pohybe záujemcu, resp. člena na stránke ukladá internetový prehliadač na disk počítača, z ktorého záujemca či člen programu navštívil stránku a spoločnosť

Facebook a Google ich načítava pri návšteve iných stránok za účelom výberu reklám. Toto správanie môže zákazník zrušiť na svojom internetovom prehliadači.

V prípade aktivít (kurzy, semináre apod.) tieto dokumentujeme aj fotograficky. Fotografie následne používame na svojich weboch ana sociálnych sieťach na priblíženie atmosféry, príp. na ďalšie propagačné účely. Ak si neprajete, aby bola fotografia s vami zverejnená, príp. si prajete dodatočne odstrániť fotografiu vašej osoby, vášho dieťaťa či menovku na fotografii, dajte nám vedieť na info@detiakodar.sk, info@akademiamontessori.sk alebo info@luciadedikova.sk.

Ochrana osobných údajov je upravená zákonom č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov („zákon o ochrane osobných údajov“) a s účinnosťou od 25.5.2018 Nariadením (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „GDPR“). Týmto súhlasom potvrdzujete, že ste osobné údaje poskytli slobodne ako aj to, že ste boli včas a riadne informovaný o spracovávaní osobných údajov.

Toto znenie je účinné od 24.5.2018

V prípade otázok kontaktujte správcu údajov:
Mgr. Lucia Dedíková
info@luciadedikova.sk
info@detiakodar.sk
info@akademiamontessori.sk
+421 940 321 591