Prihlásiť sa na kurz

Prihláška na kurz alebo individuálne stretnutie

PRIHLÁŠKA NA KURZY A SEMINÁRE:Odoslaním prihlášky súhlasím so znením členskej zmluvy OZ Akadémia Montessori a s dodržiavaním bodov tejto zmluvy: OZ Akadémia Montessori členské zmluvy

KONTAKTNÝ FORMULÁR PRE INDIVIDUÁLNE STRETNUTIA:
Príspevok je pripisovaný na účet OZ AKADÉMIA MONTESSRORI. Účet je vedený v Slovenskej Sporiteľni, číslo účtu nášho OZ AKADÉMIA MONTESSRORI je SK4109000000005134951218. Pri platbe uveďte do poznámky: „PRÍSPEVOK OZ – MENO PRIEZVISKO DIEŤAŤA“, v prípade seminárov pre dospelých „PRÍSPEVOK OZ – MENO PRIEZVISKO“. Odoslaním platby súhlasíte s členskou zmluvou OZ Akadémia Montessori členská zmluva OZ Akadémia Montessori 012023. Ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na spoločné aktivity.