Prihlasovanie na kurzy a semináre

Milí rodičia, ďakujeme za vašu dôveru a tešíme sa na stretnutia s vami alebo vašimi deťmi počas kurzov a seminárov, ktoré sa konajú v rodinnom a vzdelávacom centre Akadémia Montessori, Čerešňova 2, Chorvátsky Grob.

Odoslaním prihlášky súhlasíte so znením členskej zmluvy OZ Akadémia Montessori a s dodržiavaním bodov tohto dokumentu: ORGANIZAČNÉ ZÁSADY pre členov kurzov a seminárov OZ Akadémia Montessori a súhlasíte s tým, že vaše data budú uložené v súlade GDPR.

Príspevok je pripisovaný na účet OZ AKADÉMIA MONTESSORI, účet je vedený v Slovenskej Sporiteľni, číslo účtu OZ AKADÉMIA MONTESSORI je SK4109000000005134951218. Pri platbe uveďte do poznámky: „PRÍSPEVOK OZ – MENO PRIEZVISKO DIEŤAŤA“, v prípade seminárov pre dospelých „PRÍSPEVOK OZ – MENO PRIEZVISKO RODIČA“.