Podrobné informácie o lekciách

Hlavné benefity pre vás

PROSTREDIE

Pripravené Montessori prostredie, priateľská a radostná atmosféra prinášajú spokojnosť dieťaťu i rodičovi.

PRÍSTUP

Pristupujeme vnímavo, s rešpektom, podporujeme slobodnú voľbu pri výbere a samostatnosť dieťaťa.

ROZVOJ

Rozvíjame zručnosti, vedomosti, myslenie, reč, morálne vlastnosti, sociálne zručnosti, kreativitu a muzikálnosť.

PODPORA

Vnímaví a skúsení lektori, AMI Montessori koncept, odborné poradenstvo a terapie, celostný rozvoj osobnosti.

“Každé dieťa má svoju jedinečnú cestu. My dospelí sme tu pre dieťa, aby sme ho na jeho ceste v láske sprevádzali. Deti nám prinášajú dar sebapoznania a neustáleho rastu.”

Lucia Dedíková

Príspevok je pripisovaný na účet OZ AKADÉMIA MONTESSRORI. Účet je vedený v Slovenskej Sporiteľni, číslo účtu nášho OZ AKADÉMIA MONTESSRORI je SK4109000000005134951218. Pri platbe uveďte do poznámky: „PRÍSPEVOK OZ – MENO PRIEZVISKO DIEŤAŤA“, v prípade seminárov pre dospelých „PRÍSPEVOK OZ – MENO PRIEZVISKO“. Odoslaním platby súhlasíte s členskou zmluvou OZ Akadémia Montessori členská zmluva OZ Akadémia Montessori 012023. Ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na spoločné aktivity.