Mgr. Lucia Dedíková

Lektorka a zakladateľka centra

Mgr. Lucia Dedíková

Moje meno je Lucia Dedíková. Som pedagogička MŠ, ZŠ, špeciálna pedagogička a Montessori pedagogiku milujem celým srdcom. Prvé moje poznanie s touto metódou bolo v roku 1990 počas štúdia na SPgŠ, od roku 2010 som sa tejto metóde začala venovať intenzívne najmä kvôli mojim deťom, ktoré mi prišli do života ako dar a vďaka nim som sa začala rozvíjať a viac sebaspoznávať. Odvtedy som ubehla dlhú trasu a vzdelanie som získala v Montessori Institute Prague, vo Viedni i v Bratislave. Som absolventkou diplomovaného kurzu AMI Montessori pedagóg pre vek 6-12 rokov, certifikovaného kurzu AMI Montessori pre vek 0-3 rokov, 3-6 rokov a mnohých Montessori seminárov doma i v zahraničí, vzdelávacích kurzov Efektívne rodičovstvo, Rešpektovať a byť rešpektovaný, INPP ai. Spolupracovala som so zakladateľkami MontePlus, pôsobila som ako sprievodca v komunitnej škole, aj ako mama s deťmi na domácom vzdelávaní.

V roku 2020 som založila rodinné a vzdelávacie centrum Akadémia Montessori, dovtedy som od roku 2013 pôsobila ako lektorka v detských centrách, materských škôlkách, základnej škole.

Veľký význam v mojom živote zohráva kineziológia, etikoterapia, numerológia a kozmológia. Pôsobím ako poradca pre deti i dospelých.

Ďakujem lektorom, môjmu mužovi, deťom i sebe 😉 za vytrvalosť, vášeň, odhodlanie, trpezlivosť a radosť, ktorú mi práca nielen s deťmi prináša.

Viac o mojich aktivitách sa dozviete na mojej web stránke.