Gabriela Baláková

Sprievodkyňa detí, lektorka

Gabriela Baláková

Som študentka VŠ, pedagogický smer AJ, NJ. Práca s deťmi ma veľmi napĺňa, už druhý rok som pracovala v Akadémia Montessori ako sprievodkyňa detí počas letných táborov. Mám 5 súrodencov a pri mladších som pomáhala s výchovou a tvorivými aktivitami. Baví ma kreslenie a maľovanie a som vďačná za príležitosť viesť krúžok Kreatívny Ateliér pre deti 3-6 ročné.