Montessori požičovňa pomôcok

Zapožičajte si pomôcky pre vaše dieťatko domov. Našou úlohou je objavovať vo vašich deťoch ich schopnosti a vedomosti. Vďaka Montessori pomôckam od nás si môžu vaše deti rozvíjať a zdokonaľovať svoje zručnosti i v domácom prostredí. Nekupujte nové pomôcky – požičajte si od nás a zároveň podporte naše občianske združenie. Ďakujeme.

Pomôcky je možné zapožičať po dohovore s lektorkou na dobu 7 dní. Odovzdanie pomôcok si dohodnite vopred telefonicky na čísle 0940 321 591, v dohodnutý čas vám budú pomôcky vydané v rodinnom a vzdelávacom centre Akadémia Montessori, Čerešňova 2, 900 25 Chorvátsky Grob.

Všetky pomôcky sú starostlivo vydezinfikované po i pred každým prevzatím dezinfekčnými prostriedkami. Minimálny odber pomôcok je vo výške 12 Euro/týždeň, príspevok za pomôcky je v rozpätí 1-10 Euro/kus podľa typu pomôcky.

Klient sa pri prevzatí zaväzuje, že v prípade znehodnotenia pomôcky nahradí tento kus novou identickou pomôckou alebo uhradí nákupnú cenu pomôcky.

Vyberte si z niektorých pomôcok.