Montessori Príprava na škôlku 2,5-6 rokov

Montessori Príprava na škôlku 2,5-6 rokov

Montessori Príprava na škôlku je pripravený pre deti vo veku 2,5-6 rokov, ktoré sa pripravujú na nástup do materskej či základnej školy a získajú návštevou kurzu istotu, pochopenie, rešpektujúci prístup. Tento kurz vedie vaše dieťa k samostatnosti, užije si príjemný čas s kamarátmi a naučí sa nové zručnosti či vedomosti. Počas lekcií má možnosť spoznávať svet pomocou Montessori aktivít za účasti sprievodcov. Deti dostávajú prezentácie pomocou Montessori pomôcok, samostatne pracujú na úlohách a majú priestor na hudbu či tvorenie. Deti rady využijú príležitosť pre sebaobsluhu i prípravu jedla. Taktiež máme príležitosť byť vonku v prírode. V prípade záujmu je pre rodičov priestor na konzultácie individuálne alebo skupinovo.

Koncept programu

Kurz pre deti je zameraný na:

  • rozvoj kognitívnych funkcií ako sú rozvoj pamäte, rozvoj pozornosti, reči, rýchlosti myslenia, schopností pochopenia informácií, schopností posudzovania a riešenia problémov, predstavivosti, priestorovej orientácie, získavanie vedomostí z rôznych oblastí ai.
  • rozvoj motorických zručností, rozvoj jemnej a hrubej motoriky, grafomotoriky
  • rozvoj kreatívneho a hudobného vnímania
  • rozvoj samostatnosti, sebahodnoty
  • socializáciu, rešpektujúci prístup

Benefity nášho programu

  • rozvoj zručností a skúseností pre dieťa uvedené v koncepte programu
  • malý kolektív detí a bezpečné prostredie podľa noriem BOZP a RÚVZ
  • pripravené Montessori prostredie podľa AMI štandardov
  • drevené hračky a Montessori pomôcky k dispozícii po celý čas programu
  • smerovanie podľa výchovno-vzdelávacieho programu MŠ
  • izolovaná miestnosť v prípade náhlych zdravotných ťažkostí
  • socializácia dieťaťa v skupine bez rodiča
  • individuálny a rešpektujúci prístup
  • zdravá strava (desiata)
  • výlety a prechádzky v okolí na čerstvom vzduchu
  • krátky sumár dňa s fotografiami
  • individuálna konzultácia v prípade ťažkostí s adaptáciou dieťaťa
  • 30 minútová konzultácia o dieťati a jeho pokrokoch v druhej polovici programu
  • 30 minútová osobná konzultácia pre rodiča (Montessori prístup, etikoterapia, arómaterapia, numerológia, vzťahová poradňa, výchovno vzdelávací vhľad) v hodnote 25Euro zdarma

Informácie ku kurzu v skratke

Čas: pondelky a štvrtky 9.00-12.00h
Dĺžka: 3 hodiny * 12 stretnutí alebo 3 hodiny * 24 stretnutí
Príspevok: 360Eur/12 stretnutí alebo 720Eur / 24 stretnutí (prebieha formou kurzu x počet lekcií)
Stravná jednotka: 1,50Eur/vstup (pre neúčasti sa poplatok neúčtuje)
Jednorazový príspevok so stravou:
45Eur / 1 stretnutie 
Vek dieťaťa:
2,5-6 rokov
Min/max počet: 7-10 detí
Sprievodcovia: Monika Chorváthová, Erika Jenčová, Mgr. Lucia Dedíková

Vaši lektori

Monika-Chorvathova.jpg
Monika Chorvátová
certifikovaná lektorka masáží detí a dojčiat, Montessori sprievodkyňa detí
Erika-Jencova-scaled.jpg
Erika Jenčová
Sprievodkyňa detí, administratíva
lucia-dedikova-akademia-montessori-e1692865409486.jpg
Mgr. Lucia Dedíková
Montessori pedagogička, konzultantka, kineziologička, etikoterapeutka