Montessori knihy

Montessori knihy

Maria Montessori vydala počas svojho života veľké množstvo kníh. Jej prvotina je z roku 1909 pod názvom  Il Metodo della Pedagogia Scientifica applicato all’educazione infantile nelle Case dei Bambini, v angličtine ju nájdete pod titulom The Montessori Method. Následne bola vydaná kniha L’Antropologia pedagogica, v angličtine pod názvom Pedagogical Anthropology. Hlavným vydavateľstvom v spolupráci s organizáciou AMI Association Montessori Internationale je Montessori Pierson.

Ponúkam vám základný prehľad kníh Marie Montessori:

Maria Montessori: Tajuplné dětství

Maria Montessori: Objevování dítěte

Maria Montessori: Absorbující mysl

Maria Montessori: Od dětství k dospívaní

Maria Montessori: The Child in the Family

Maria Montessori: The Child, Society and the World

Maria Montessori: Education for a new World

Maria Montessori: Education and Peace

Maria Montessori: The Formation of Man

Maria Montessori: From Childhood to Adolescence

Maria Montessori: The Montessori Method

Maria Montessori: Advanced Montessori Method 1

Maria Montessori: Advanced Montessori Method 2

Maria Montessori: Dr. Montessori´s Own Handbook

Maria Montessori: Education for Human Development

Maria Montessori: What you should know about your Child

Maria Montessori: Maria Montessori Speaks to Parents

Maria Montessori: Montessori Approach to Music

Okrem kníh od autorky Marie Montessori nájdete množstvo kníh venovaných metóde Montessori alebo životu Marie Montessori. Ak máte ďalšie tipy kníh, ktoré vás oslovili, napíšte mi 🙂

Simone Davies: The Montessori Toddler / Montessori batole

Hana Slabá: Montessori školka

Marie Helene Place: Připravuji své dítě na psaní a člení

Marie Helene Place: 60 Montessori aktivit pro miminko

Helene Helmingová: Pedagogika Márie Montessoriovej

E.M. Standing: Maria Montessori, her Life and Work

Rita Kramer: Maria Montessori

Marie Tennent Shepard: Maria Montessori, Teacher of Teachers

Elisabeth G. Hainstock: Metoda Montessori a jak ji učit doma, školní léta

Elisabeth G. Hainstock: Metoda Montessori a jak ji učit doma, předškolní léta

Paula Polk Lillard: Montessori Today

Paula Polk Lillard: A Modern Apporach

Angeline Stoll Lillard: Montessori, the Science behind the Genius

Aline Wolf: A Parent´s Guide to the Montessori Classroom

Tim Seldin; Paul Epstein: The Montessori Way

Tim Seldin: How to raise an Amazing Child

Karel Rýdl: Principy a pojmy pedagogiky Marie Montessori

Karel Rýdl: Metoda Montessori pro vaše dítě

Vlasta Hillebrandová: Ticho, klid, láska a harmonie

Harald Ludwig: Vychováváme a vzděláváme s Marií Montessoriovou

Věra Šebestová, Jana Švarcová M. Montessori aktuálně

Olga Zelinková Pomoz mi, abych to dokázal

Lore Anderliková: Cesta k inkluzi. Úvahy z praxe a pro praxi

Little Pieople, Big Dreams: Maria Montessori

Clausa Dieter Caul: Montessori konkrétne

Niektoré publikácie si viete stiahnuť aj v PDF formáte na webe:

Manybooks, Gutenberg, Archive

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *