Ako vyzerá pripravené Montessori prostredie?

Ako vyzerá pripravené Montessori prostredie?

Pojem pripravené Montessori prostredie môže znieť veľmi zvláštne pre niekoho, kto tento pojem, tak špecifický pre Montessori, nepozná. Úlohou pripraveného prostredia je podpora prirodzeného vývoja dieťaťa a príprava dieťaťa pre skutočný život v jeho plnosti. Pripravené Montessori prostredie by malo ponúkať dieťaťu všetko, čo je dôležité pre jeho ideálny rozvoj, pre využitie jeho vnútorného potenciálu a naplnenie vnútorných potrieb. Prostredie v Montessori zariadeniach je rozdelené podľa vekových kategórií 0-3 roky, 3-6 rokov a 6-12 rokov, nakoľko každá veková skupinka má svoje vlastné potreby. Toto rozdelenie nemôžeme brať striktne, ale s citom pre individuálnu potrebu každého dieťaťa.

Pre deti do 6 rokov je dôležité podporovať absorbujúcu myseľ a senzitívne obdobia dieťaťa. Dieťaťu vo veku medzi 3 až 6 rokom je potrebné zabezpečiť vhodné prostredie podporujúce samostatnosť a cez prostredie uspokojiť jeho túžbu pre skúmanie a objavovanie pomocou zmyslov. Pre deti staršie ako 6 rokov je dôležité zabezpečiť prostredie rozširujúce jeho túžbu po poznaní. Súčasťou pripraveného prostredia je nielen miesto vnútri či vonku, ale aj pripravený dospelý, ktorý sprevádza dieťa na jeho ceste životom.

Pripravené prostredie by malo ponúkať činnosti, aktivity a materiály pre rozvoj jazyka, koordináciu pohybov, cibrenie zmyslov (čuch, chuť, sluch, zrak, hmat), rozvoj samostatnosti, rozvoj sociálnych zručností a ponúkať „kľúče“ k spoznávaniu a vnímaniu seba i okolitého sveta.

Ako vybaviť Montessori prostredie, aby bolo funkčné?

Priestor by mal byť zriadený jednoduchým, účelným, ideálne svetlým dreveným nábytkom, ktorý je skonštruovaný pre potreby a výšku dieťaťa. Dieťa má všetky pomôcky, materiály a „potrebnosti“ k životu jasne viditeľné v otvorených policiach a v priamom dosahu, aby s nimi mohlo v prípade záujmu manipulovať. Všetky pomôcky sú bezpečné a dieťaťu je potrebné objasniť manipuláciu s nimi tak, aby chránilo seba, iné deti, pomôcky, či okolie. 

Prostredie triedy je svetlé, estetické, harmonické a čisté. Na stenách visia obrázky vo výške očí dieťaťa. V miestnosti sú viaceré kútiky, ktoré zabezpečujú priestor pre špecifické činnosti, napríklad pre prípravu jedla, stravovanie či umývanie riadov, kútik pre pranie, čítanie, oddych, tvorenie, prácu s rastlinami, pohyb ai. V poličkách nájdeme aktivity pre praktický život, zmyslovú oblasť, jazyk, matematiku, kultúrne predmety. Všetky pomôcky sú ponúkané dieťaťu nepoškodené, esteticky krásne, vyrobené z prírodných materiálov a sú k dispozícii po jednom kuse, čo nabáda deti v skupine k vzájomnému rešpektu, pozorovaniu a spolupráci. Prostredie nabáda k minimalizmu.

Aké sú základné aspekty vplývajúce na vhodné Montessori pripravené prostredie?

  1. Jednoduchosť
  2. Systém, usporiadanie, prehľadnosť, poriadok
  3. Estetické, harmonické, krásne prostredie
  4. Pomôcky bežnej obsluhy pre skutočný, reálny život
  5. Veľkosť nábytku i pomôcok vhodná pre deti
  6. Funkčné Montessori pomôcky s kontrolou chyby
  7. Pripravený dospelý

Pre správne fungovanie skupiny je veľmi dôležité byť pripravený pomôcť dieťaťu, kedy je to nevyhnutné, ale zároveň neobmedzovať jeho schopnosti a možnosti. Vnímať citlivo jeho potreby a podporovať ho na jeho životnej ceste. Úlohou dospelého je ponúknuť dieťaťu slobodu, s ktorou sa dieťa naučí zaobchádzať a zároveň nastaviť mu hranice, aby sa dieťa cítilo príjemne a bezpečne. Namiesto množstva hračiek ponúknite deťom pozornosť a lásku. To je priestor na to, ako nás deti posúvajú ďalej. Deti ako dar. Pridajte sa aj do našej podpornej skupinky na Facebooku.

Chcete vedieť viac o pripravenom Montessori prostredí doma? Prečítajte si v ďalšom článku, ktorý pre vás pripravujem.

© Lucia Dedíková 2020