Montessori letné pracovne

Montessori letné pracovne

Od utorka 30. júna 2020 do piatku 24.júla 2020 sú pre vaše detičky pripravené Montessori pracovne v našom rodinnom a vzdelávacom centre Akadémia Montessori.

Ponúkame vám letnú permanentku, ktorú využijete počas júla 2020 v utorky, stredy a piatky v dni podľa vašich časových možností.

Pre koho sú kurzy určené?

Pre rodičov a ich deti od 1-6 rokov (v prípade, že máte dieťatko mladšie či staršie, napíšte mi a nájdeme cestu ako využiť možnosť návštevy centra).

Kedy sa vidíme ďalšie dni?

Utorky od 9.30-10.30h.

Stredy od 17.00-18.00h.

Piatky od 10.15-11.15h.

Prosíme o príchod 5 minút pred začiatkom. ZMENA ČASOV MOŽNÁ!!! Sledujte web stránku alebo Facebook.

Ako prebiehajú kurzy?

Kurzy prebiehajú v sprievode rodiča vo vekovo zmiešanej skupinke. Deti majú možnosť pracovať pri sebaobslužných aktivitách (napr. práca v „kuchynke“, pranie, umývanie rúk, čistenie topánok, šľahanie, šnurovanie apod), pracovať s Montessori pomôckami za asistencie AMI lektorky, využívať pomôcky na pohybové, hudobné alebo výtvarné aktivity. Počas kurzov budeme mať príležitosť rozprávať sa s rodičmi o Montessori pedagogike a výchove detí.

Musím sa vopred prihlásiť?

Odporúčame rezervovať miesto 1 deň vopred. Prihlasovanie realizujte cez SMS 0940 321 591. V prípade, že sa rozhodnete prísť bez prihlásenia, je to možné, ale musíte rátať s tým, že počet miest je limitovaný a miesto teda nebude voľné! Taktiež v opačnom prípade, ak 15 minút od začatia lekcie nebudú kurzy naplnené, lektor je oprávnený zrušiť lekciu v daný deň.

Aká je cena letného kurzu?

V lete 2020 je možné zakúpiť permanentku v hodnote 59,-Euro a prísť v ktoromkoľvek z uvedených dní v júli 2020. Využite permanentku na 2-5 alebo max 10 stretnutí v rodinnom centre Akadémia Montessori. Jednu permanentku je možné využiť pre 1 dieťa, po dohovore s lektorkou pre 2 súrodencov. Možný je aj jednorazový neviazaný vstup v hodnote 12,-Euro. Platbu zrealizujete na mieste v centre alebo prostredníctvom prevodu na účet. Účet občianskeho združenia Akadémia Montessori je vedený v Slovenskej Sporiteľni, číslo účtu je SK41 0900 0000 0051 3495 1218. Pri platbe uveďte do poznámky: „PRÍSPEVOK OZ – MENO PRIEZVISKO DIEŤAŤA“.

Je možná náhrada v prípade nevyčerpania?

Permanentka je neprenosná na iné časové obdobie a je možné ju využiť len počas letných prázdnin do 31.7.2020.

Prihláška

V prípade záujmu o návštevu centra, prosím o vyplnenie prihlášky na https://akademiamontessori.sk/prihlaska/ a zrealizovanie úhrady. Inštrukcie vám prídu v maile.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *