Veľká oslava 150. výročia narodenia Marie Montessori

Maria Montessori je veľkou priekopníčkou vo výchove a vzdelávaní detí, už v minulom storočí priniesla nový pohľad na prácu s deťmi. Aj vďaka jej metóde, ktorá sa nazýva aj mierová pedagogika, môžeme rozvíjať naše deti harmonickom prostredí plnom lásky a pokoja. Ak vás metóda Montessori zaujíma, príďte na ONLINE OSLAVU, ktorá sa koná 30.8.2020 pod záštitou Montessori Everywhere. Prihláste sa na stránke.