Otázky a odpovede

Naše rodinné a vzdelávacie centrum Akadémia Montessori

Naše rodinné a vzdelávacie centrum Akadémia Montessori vzniklo so zámerom šíriť myšlienky a prácu Marie Montessori. Na vaše deti od 3 mesiacov až do 12 rokov čaká útulný priestor vybavený Montessori pomôckami, v ktorom sa môžete cítiť príjemne a bezpečne v kruhu rovnako zmýšľajúcich ľudí. Relaxačná miestnosť je prispôsobená na konzultácie, poradenstvo a terapie. V centre vás sprevádzajú skúsení a certifikovaní sprievodcovia a lektori, pripravení sprevádzať vás alebo vaše deti na životnej ceste. Najväčšou radosťou pre nás sú rozžiarené oči detí a spokojní rodičia.

Zhrnuli sme pre vás niekoľko otázok, s ktorými sme sa počas fungovania centra stretli. A vás zaujíma niečo viac o fungovaní nášho centra Akadémia Montessori, neváhajte nás kontaktovať. Tešíme sa na stretnutie s vami. Lucia Dedíková, zakladateľka a lektorka Akadémia Montessori

 

Aký je koncept Montessori kurzov?

Kurz Montessori Ateliér MINI Objavujme spolu svet je zameraný na rozvíjanie potenciálu dieťaťa a zameranie na hru a prácu v reálnom živote. Pomocou Montessori metódy rozvíjame u dieťaťa kognitívne funkcie ako sú rozvoj pamäte, pozornosti, reči, rýchlosti myslenia, schopností pochopenia informácií, schopností posudzovania a riešenia problémov, predstavivosti, priestorovej orientácie ai. Zameriavame sa na zlepšovanie pohybových zručností, hrubej i jemnej motoriky, hudobného vnímania, tvorivých aktivít a vedieme dieťa k rozvíjaniu jeho vôle, samostatnosti a rešpektu k druhým.

Aktivity sú realizované na základe pozorovania dieťaťa so zameraním na senzitívne obdobia. Deti si vyberajú aktivity, ktoré ich hlboko napĺňajú a rozvíjajú. Dieťa sa učí samostatnosti a sebaobsluhe. V skupinke deti často interagujú, je mnoho aktivít, ktoré robia deti spoločne a s rešpektujúcim prístupom. Toto všetko prebieha za prítomnosti rodiča, ktorý sa počas kurzu dozvie mnoho informácií o výchove, vzdelávaní detí či o vzťahoch a komunikácii. Kurzu sa zúčastňujú deti v sprievode rodiča alebo iného dospelého.

S deťmi vo veku 3-6 rokov Montessori Ateliér MIDI Spoznávajme spolu svet sa zameriavame na praktický život, rozvoj motoriky a kognitívnych funkcií. Spoločne preberáme témy, ktoré sa týkajú nášho života, sveta, súvislostí, učíme sa rešpektu, spolupráci, sebaobsluhe, rozvíjame grafomotoriku, naše myslenie, tvoríme a hráme sa. Kurzu sa zúčastňujú deti v sprievode rodiča alebo iného dospelého.

So staršími deťmi vo veku 6-9 rokov počas kurzu Montessori Ateliér MAXI Preskúmajme spolu svet preberáme rôzne témy, ktoré spadajú do spektra filozofických otázok, hľadáme odpovede na ich otázky smerujúce k odhaleniu podstaty veci. Počas spoločnej skupinovej práce deti vytvárajú vlastné projekty, hráme sa, tvoríme, rozprávame sa na témy Vesmír, svet, naša planéta Zem, kontinenty, krajiny, ľudia, vzťahy… Kurzu sa zúčastňujú deti bez rodiča.

Zmena programu a rozvrhu je možná.

Aké kurzy a aktivity ponúkate?

V našom centre Akadémia Montessori prebiehajú viaceré kurzy, ktoré sú určené deťom alebo dospelým. Aktivity nájdete v popise Lekcie alebo priamo Rozvh s rozpisom aktivít. Ak si neviete z našej bohatej ponuky vybrať, kontaktujte lektorku na čísle 0940 321 591. Aktuálne vám ponúkame:

kurzy

Montessori Ateliér MINI Objavujme Spolu Svet pre deti vo veku 15mesiacov – 4 roky,
Montessori Ateliér MIDI Spoznávajme Spolu Svet pre deti vo veku 3-6 rokov,
Montessori Ateliér MAXI Preskúmajme Spolu Svet pre  deti vo veku 6-9 rokov,
Montessori Príprava do školy pre predškolákov a prvákov vo veku 5-7 rokov,
Masáže pre dojčatá a deti

jednorazové aktivity:                                                                          

Dobrodružný a kreatívny piatkový večer detí 5-12 ročné deti,
Montessori Príprava na škôlku doobedný program pre deti vo veku 2,5-6 rokov,

plánujeme

Tvorenie a kreativita pre deti 3-6 ročné a 6-12 ročné,
Dievčenské tvorenie a rozhovory
pre dievčatá vo veku 10-14 rokov,
Montessori Vonku máme v ponuke vždy v máji a júni pre deti 1-6 ročné a 5-12 ročné,
Denné tábory pre deti a Letné Montessori Chvíle pre rodičov s deťmi sú v ponuke počas prázdnin.

pre rodičov 

Nielen pre rodičov, ale aj pre starých rodičov, učiteľov realizujeme prednášky a besedy online.

Pre mamy a ženy ponúkame sebapoznávací seminár Ruka v ruke spolu kráčame. Pre rodičov pripravujeme aj prednášky a besedy na rôzne témy ohľadne výchovy, vzdelávania, sebarozvoja.

V ponuke sú aj individuálne stretnutia pre deti i dospelých, objednať sa môžete telefonicky na 0940 321 591.

Ako sa môžeme prihlásiť do kurzu?

Vyplnením online prihlášky na stránke Akadémia Montessori sa vaše údaje zašlú lektorke, ktorá vás bude následne kontaktovať ohľadne termínu kurzu, platbe a dostanete úvodné informácie ku kurzu. Online prihlášku nájdete – TU.

Každý návštevník Akadémia Montessori dostane pre začatím kurzu alebo pred individuálnou konzultáciou na podpis členskú zmluvu a prihlášku – STIAHNI TU. Za deti do 18 rokov podpisuje zmluvu zákonný zástupca.

Zaslaním online prihlášky člen súhlasí s GDPR podmienkami – STIAHNI TU a prevádzkovým poriadkom – STIAHNI TU.

Aká je dĺžka kurzov?

Naše kurzy v školskom roku 2023/2024 prebiehajú počas 3 semestrov, Montessori kurzy sú zvyčajne v dĺžke 12 týždňov:

  1. semester od 11. septembra 2023
  2. semester od 8. januára 2023
  3. september od 8. apríla 2023

Dĺžka 1 lekcie kurzu je nasledovná:

Montessori Ateliér prebieha 1-2x týždenne. Dĺžka kurzu je 50minút, 5minút je venovaných na prípravu na kurz a 5 minút na prípravu k odchodu z centra.

Dobrodužné večery pre deti sú v dĺžke 2,5 hodiny v piatky večer.

Montessori Adaptácia na škôlku prebieha 1- 2x týždenne v čase od 9-12hod, príchod detí je v čase 9.00-9.15h a odchod v čase 11.45-12.00hod.

Ostatné kurzy:

Kurz Masáže detí a dojčiat je v dĺžke 5 týždňov a jedla lekcia má dĺžku 45minút + 15 minút hygiena, obliekanie.

Seminár pre ženy Ruka v ruke spolu kráčame prebieha počas 10 týždnňov a jeho dĺžka je 2,5 hodiny.

Môžeme si prísť kurz vyskúšať?

Dieťa môžete prihlásiť na vami zvolený kurz. Do mailu vám prídu inštrukcie o kurze a k platbe. Ak po absolvovaní prvej lekcie zistíte, že to nie je to, čo ste si predstavovali, môžete sa odhlásiť a my vám vrátime príspevok za zvyšné nevyčerpané lekcie, odrátaný bude poplatok za 1 lekciu. 

Po absolvovaní druhej lekcie kurzu už nie je možné vrátenie príspevku. V tomto prípade si môžete nájsť za svoje dieťa náhradu po dohode s lektorkou.

Po dohode je možné absolvovať jednorazový vstup za príspevok po dohode s lektorkou.

Príležitostne vypisujeme ukážkové lekcie zdarma, sledujte našu stránku na Facebooku alebo Instagrame.

Môžeme na kurz pristúpiť aj počas rozbehnutého kurzu?

Áno, je možné pristúpiť, ak je v kurze voľné miesto. Počet miest v kurzoch je limitovaný. V prípade, že je pre vás voľné miesto, platíte alikvótnu čiastku kurzu, t.j. počet zvyšných lekcií x príspevok za jednu lekciu.

Garantujete mi vrátenie príspevku?

Garancia vrátenia peňazí:

Garantujeme vám vrátenie financií, ak to budete požadovať. Ak zistíte po prvej absolvovanej lekcii, že kurz nesplnil vaše predstavy, môžete nám napísať mail na info@akademiamontessori.sk a bude vám príspevok za nevyčerpané lekcie vrátený. Písomne je potrebné odhlásiť sa do 3 dní po absolvovaní kurzu. Odrátaná bude alikvótna čiastka za 1. zrealizovanú lekciu a zvyšné financie vám budú vrátené na váš účet. Ak do 3 dní po absolvovaní 1. lekcie sa z kurzu neodhlásite a zároveň neprídete na ďalšiu lekciu, považujeme vašu účasť za aktívnu a po tomto termíne už financie nevraciame. Počas celého semestra môžete presunúť lekcie prebiehajúceho kurzu na niekoho iného, kto spĺňa vekové podmienky kurzu a v kurze bude pokračovať namiesto vás.

Cenník:

Aktuálnu výšku príspevkov nájdete na stránke – STIAHNI TU. Po zaslaní online prihlásky vám príde infomail a môžete sa  rozhodnúť pre jednorazovú platbu vo výške 100% alebo platbu rozloženú na 2 splátky.

Novinka! Možnosť platiť jednorazovo alebo na 2 splátky!

V Akadémia Montessori máte možnosť platiť Aktivity jednorazovo alebo na 2 splátky:

Prvá úhrada príspevku je pred začatím kurzu vo výške 100% alebo 50%. Druhú splátku 50% je potrebné splatiť do 30 dní od začatia kurzu (začiatok kurzu je uvedený na web stránke). V prípade uprednostnenia inej formy platby príspevku nás kontaktujte na 0940 321 591.

Platba:

Náš účet je vedený v Slovenskej Sporiteľni, číslo účtu nášho OZ Akadémia Montessori je SK4109000000005134951218. Platbu za kurz je potrebné uskutočniť do 3 dní po odoslaní online prihlášky. Pri platbe uveďte do poznámky: „PRÍSPEVOK OZ – MENO PRIEZVISKO DIEŤAŤA“.

 

Čo si má priniesť dieťa na kurz?

V priestore centra sú pripravené Montessori pomôcky a materiály na prácu, tvorenie, vestičky na maľovanie, vestičky na pranie či prípravu jedla, čistá voda a ovocie/zelenina na sebaobslužné aktivity, 2 nočníky a 2 prebaľovacie pulty.

Pre bábätká a batoľatá prineste so sebou bežné veci na starostlivosť (vlhké utierky, plienky, sáčky na plienky, krémy, látkovú plienku ai), vami preferovanú stravu a nápoje, náhradné oblečenie.

Deťom do 3 rokov prineste so sebou prezuvky (papučky alebo ponožky s protišmykovou podrážkou), nepremokavú zásteru pre mokré aktivity (ak dieťa uprednostňuje svoje oblečenie), náhradné oblečenie pre prípad zamokrenia / zašpinenia, spodné prádlo na prezlečenie.

Deti vo veku od 3-6 rokov si prinesú na kurz prezuvky, prípadne náhradné oblečenie, v prípade, ak sa dieťa zamočí.

Deti vo veku od 6-12 rokov si prinesú na kurz prezuvky, obľúbené pero, zošit A4 čistý s linajkovou podložkou, drobný olovrant pre prípad hladu. Čistá voda je zabezpečená.

Mobily nie je možné počas lekcie používať (len na fotografovanie po dohovore s lektorkou). Ďakujeme, že to rešpektujete, robíte to pre svoje deti 😉

Ako mám postupovať, ak mám záujem o individuálne stretnutie?

Individuálnu lekciu si dohodnite priamo s lektorkou na čísle 0940 321 591. Počas vstupného rozhovoru sa dohodnete s lektorkou na možnostiach, ktoré sú pre vás alebo vaše dieťa ideálne. Stretnutia pre deti bývajú pravidelné, na báze 1-2 stretnutia týždenne. Počas individuálnych stretnutí pracujeme s deťmi zdravými i zdravotne znevýhodnenými. Máme dostatok času venovať sa jednému, max 2 deťom, čo prináša výsledky a zlepšenia u detí.

Individuálne stretnutia slúžia aj pre rodičov, ktorí potrebujú skonzultovať nejaké ťažkosti pri výchove či vzdelávaní detí alebo navigovať na životnej ceste, ak cítia v svojom živote nekomfort.

V ponuke máme pre vás:

  • Montessori lekcia pre 1-2 deti
  • Montessori doučovanie pre deti 1. stupňa ZŠ s dôrazom na emocionálnu podporu dieťaťa a upevňovanie sebavedomia, sebadôvery
  • Montessori terapie pre deti so zdravotným znevýhodnením, napr. deti s PAS, AS, ADHD, ADD a inými zdravotnými komplikáciami
  • Konzultácia pre rodičov, ktorí hľadajú podporu vo výchove a vzdelávaní detí
  • Kineziológia a etikoterapia pre dospelých a deti od 12 rokov
  • Arómaterapia, iTOVi meranie

Aké služby ponúkate pre rodičov?

Nielen pre rodičov, ale aj pre starých rodičov, učiteľov, sprievodcov realizujeme prednášky a besedy.

Pre mamy, ženy, máme pripravený sebapoznávací seminár RUKA V RUKE SPOLU KRÁČAME, ktorý je zameraný na zdieľanie, spoločnú podporu v kruhu podobne zmýšľajúcich žien, nasmerovanie k pozitívnemu vnímaniu života s využitím techník etikoterapie, kineziológie, numerológie, arómaterapie a príjemných meditácií.

Okrem iného môžu rodičia využiť individuálnu konzultáciu pre rodičov k výchove a vzdelávaní detí, kineziológiu či prednášky a besedy, ktoré prebiehajú v centre alebo online.

 

Môžem si prenajať priestory?

Priestory centra sú k dispozícii aj na prenájom po dohode s lektorkou. Môžete prísť ako rodič s vlastnými deťmi, lektor, učiteľ, ktorý prinesie do centra nové nápady v súlade s našou filozofiou, terapeut či kouč, ktorý potrebuje tichý priestor na konzultáciu ai. Priestory je možné si prenajať v súlade s prevádzkovým poriadkom v čase mimo rezervovaných časov a lekcií v rozvrhu.

Na čo slúži požičovňa?

Využitím požičovne získate možnosť vyskúšať si Montessori pomôcku bez toho, aby ste investovali do novej, častokrát veľmi drahej pomôcky. Dieťa niektorú pomôcku využije dieťa len krátku dobu, ak je ponúknutá v senzitivnom období a následne by doma nebola využitá. Alebo si môžete overiť, či sa pomôcka dieťaťu zapáči natoľko, že mu ju zakúpite aj domov, lebo dlhodobo nasýti jeho potreby.

Dĺžka požičovne je 14dní, pri prevzatí v centre sa platí zápožičná suma za pomôcku a vratná záloha (nákupná cena novej pomôcky), ak by bola pomôcka zničená. Vybrať pomôcky z našej požičovne si možete – TU (pripravujeme).

 

Ako vás nájdeme?

Centrum Akadémia Montessori sídli na adrese Čerešňova 2, 90025 Chorvátsky Grob časť Čierna Voda. Nachádza sa na prízemí bytovky pri kvetinárske Kvetinky u Alenky. Spoznáte nás ľahko podľa nášho loga a stromu na výklade. Vstup do priestoru je bezbariérový.

Dostanete sa k nám autobusmi SAD 525 alebo 527 a vystúpiť je potrebné na zastávke Chorvátsky Grob Čierna Voda. Od zastávky je to do 1 minúty peši. Pre jednoduchšiu orientáciu v autobusových linkách použi portál www.imhd.sk.

V prípade, že cestujete autom, poprosíme vás, aby ste s autom parkovali pri obchodnom centre Coop Jednota Tempo Supermarket, Pezinská 1971 1/A, 90025, Chorvátsky Grob a prešli cez prechod priamo do centra.

Vaše otázky zodpovie

Mgr. Lucia Dedíková
Mgr. Lucia Dedíková
Montessori pedagogička, konzultantka, kineziologička, etikoterapeutka

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *