LEGO® WeDo 2.0

Začíname programovať LEGO WeDo 2.0

Kurz „Začíname programovať s LEGO® WeDo 2.0“ je LEGO® robotika navrhnutá pre žiakov vo veku 7 – 11. V jednotlivých lekciách sa deti postupne oboznamujú so svetom technológií a robotov, ale predovšetkým preniknú do sveta programovania.

Koncept kurzu

Každá lekcia je zameraná na iný model, ktorý deti postavia, a pomocou ktorého zistia ako fungujú veci a technológie okolo nás. Následne ho naprogramujú a otestujú. Cieľom programu LEGO® Education je viesť deti k spolupráci a rozvíjať schopnosti hľadať rôzne riešenia. Deti pracujú vo dvojiciach a sú rozdelené do skupín podľa veku, 7-9 a 10-11 rokov. Počas lekcií pracujú deti so základnou sadou LEGO® WeDo 2.0 a s tabletom alebo notebookom. Všetky pomôcky sú počas lekcie zabezpečené. Kurz je určený pre začiatočníkov. Nie sú potrebné žiadne predchádzajúce skúsenosti s LEGO® WeDo alebo s aplikáciou na programovanie modelov.

Aké témy nás čakajú počas našich stretnutí?

Dátum Názov Detail
22.10.2020 Začíname: Ahoj, ja som Milo časť A: Milo, Vedecký Rover, časť B: Milov pohybový senzor, časť C: Milov snímač uhlu, časť D: Spolupráca
29.10.2020 Prázdniny
05.11.2020 Ťah (pulling) Skúmanie účinkov vyvážených a nevyvážených síl na pohyb predmetu.
12.11.2020 Rýchlosť Preskúmanie faktorov, ktoré môžu urýchliť jazdu automobilu, čo pomôže predpovedať budúci pohyb.
19.11.2020 Robustné konštrukcie Preskúmanie, aké vlastnosti budovy by pomohli dosiahnuť, aby bola odolná voči zemetraseniu, pomocou simulátora zemetrasenia vyrobeného z kociek LEGO.
26.11.2020 Metamorfóza žiab Modelujte metamorfózu žaby pomocou LEGO kociek a identifikujte charakteristiky organizmu v každej fáze.
03.12.2020 Rastliny a opeľovače Modelujte vzťah medzi opeľovačom a kvetinou počas reprodukčnej fázy pomocou LEGO kociek
10.12.2020 Prevencia záplav Navrhnite automatickú protipovodňovú bránu LEGO na reguláciu vody podľa rôznych zrážkových schém.
17.12.2020 Pustiť a zachrániť Navrhnite zariadenie na zníženie negatívnych dopadov na ľudí, zvieratá a životné prostredie po poškodení oblasti v dôsledku nebezpečenstiev spojených s počasím.

Informácie ku kurzu LEGO WeDo 2.0

Čas: Štvrtok 17.00-18.00h od 22.10.2020
Dĺžka: 60 minút
Cena: 96,- Euro/ cyklus 8 lekcií
Vek dieťaťa: 7-11 rokov
Max počet: 5 detí
Sprievodca: Ing. Gabika Šimeková

Vaši lektori Akadémia Montessori

Mgr. Lucia Dedíková
Mgr. Lucia Dedíková
Montessori pedagogička a konzultantka
Ing. Gabika Šimeková
Ing. Gabika Šimeková
IT špecialista