Seminár „ruka v ruke spolu kráčame“

ruka v ruke spolu kráčame

Seminár „ruka v ruke spolu kráčame“ je zameraný na lepšie spoznanie seba a rozpoznanie základných strachov a blokov, ktoré nám bránia kráčať vpred v ľahkosti a radosti. Ako fungujú tvoje vzťahy? Aký máš vzťah s partnerom či partnerkou? Čo ti zrkadlí tvoje dieťa? Vieš to ľahko rozpoznať a zmeniť svoje postoje? Ako máš nastavený vzťah sám/sama so sebou? Prejavuješ si úctu a pozornosť? Vieš sa pred druhými ľuďmi prejaviť? Prispôsobuješ okoliu alebo kráčaš v súlade so svojim životným plánom? Vieš aké sú tvoje dary? Odpovede budeme spolu hľadať počas 10 týždňového seminára. 

Pre uzavretú a dôvernú skupinku rodičov (vítané sú ženy i muži) pripravujeme cyklus 10 stretnutí, počas ktorého budeme preberať s rodičmi rôzne témy týkajúceho sa rodičovstva a zameriame sa najmä na pozornosť venovanú sebe,  starostlivosť o seba či partnerský vzťah. V priebehu stretnutí pôjdeme do hĺbky sebapoznávania, počas ktorých dostanete návod ako fungovať spokojnejšie doma či v práci. Nájdeme kľúč k sebe a svojej tvorbe života. Seminár je uzavretý, nie je možné zúčastniť sa len niektorých stretnutí, nakoľko chceme zachovať dôvernosť skupinky. 

Teším sa na vaše životné príbehy. S láskou, Lucka

Čas: podľa dohody s účastníkmi
Dĺžka: 90-120 minút / 10 týždňov
Príspevok: 250Euro / 10 týždňov

Lektorka: Lucia Dedíková

Koncept kurzu

Témy, ktorých sa spolu dotkneme:

 • Moje strachy a pochybnosti
 • Môj osobný priestor
 • Môj vzťah k sebe
 • Môj vzťah k druhým
 • Dieťa moje zrkadlo
 • Moje radosti a záujmy
 • Očakávania vs. realita a čo s tým?
 • Moje miesto vo svete a sebarealizácia
 • Krok ku zmene
 • Môj zámer

Moje úlohy počas semináru (budú aj domáce úlohy ;)):

 • Rozpoznám svoje pochybnosti a strachy, ktoré ma obmedzujú
 • Pomenujem a ošetrím svoje zranenia
 • Porozumiem „zrkadlám“, ktoré mi prichádzajú do života
 • Naučím sa techniky, ktoré mi pomôžu zvládať krízové situácie
 • Ujasním si svoju víziu a zámer, kam chcem smerovať
 • Ruka v ruke spolu kráčame – so sebou, s partnerom, s dieťaťom, so svojimi víziami a zámermi
 • Rady na prácu s deťmi doma: rozvoj kognitívnych funkcií ako sú rozvoj pamäte, rozvoj pozornosti, reči, rýchlosti myslenia, schopností pochopenia informácií, schopností posudzovania a riešenia problémov, predstavivosti, priestorovej orientácie, získavanie vedomostí z rôznych oblastí ai., rozvoj motorických zručností, rozvoj jemnej a hrubej motoriky, rozvoj kreatívneho a hudobného vnímania, rozvoj samostatnosti, sebahodnoty, socializáciu, rešpektujúci prístup

Vaši lektori

Mgr. Lucia Dedíková
Mgr. Lucia Dedíková
Montessori pedagogička a konzultantka