Montessori pracovne 3-6 rokov

Montessori spoznávajme spolu svet

Kurz SPOZNÁVAJME SPOLU SVET je určený pre deti vo veku 3-6 rokov v sprievode rodiča. Tento 12 týždňový kurz prinesie vášmu dieťatku samostatnosť a možnosť spoznávať svet pomocou aktivít, ktoré ho oslovia. Deti dostávajú prezentácie pomocou Montessori pomôcok, samostatne pracujú na úlohách a majú priestor na hudbu či tvorenie. Deti rady využijú príležitosť pre sebaobsluhu i prípravu jedla. Pre rodičov je lektor pripravený poradiť s individuálnymi otázkami rodičov.

Koncept kurzu

Počas kurzu získate pre seba informácie o Montessori pedagogike, taktiež môj etikoterapeutický pohľad komunikáciu s druhými a na spoluprácu s členmi v rodine. Lekcie pre deti sú zamerané na:

  • nastavenie vnímania pripraveného Montessori prostredia a práca s pomôckami,
  • rozvoj kognitívnych funkcií ako sú rozvoj pamäte, pozornosti, reči, rýchlosti myslenia, schopností pochopenia informácií, schopností posudzovania a riešenia problémov, predstavivosti, priestorovej orientácie ai.
  • rozvoj motorických zručností, rozvoj jemnej a hrubej motoriky
  • rozvoj kreatívneho a hudobného vnímania
  • rozvoj samostatnosti
  • socializáciu, rešpektujúci prístup

Informácie ku kurzu v skratke

Čas: pondelok 17.00-18.00h
Dĺžka: 60 minút
Príspevok: 15Euro/lekcia (prebieha formou kurzu x počet lekcií)
Vek dieťaťa: 3-6 rokov
Max počet: 10 detí
Sprievodca: Mgr. Lucia Dedíková

Vaši lektori

Mgr. Lucia Dedíková
Mgr. Lucia Dedíková
Montessori pedagogička a konzultantka