Montessori siesta 3-12 mesiacov

Montessori siesta

Pre budúcich rodičov a rodičov detí do 1 roku je pripravený cyklus 12 stretnutí MONTESSORI SIESTA. Počas tohto 45 minútového stretnutia máme príležitosť porozprávať sa o výchove a vzdelávaní detí vo veku 0-3 roky z pohľadu Montessori pedagogiky. Diskusie, zdieľania, hľadanie odpovedí na otázky na rôzne témy, podpora v rodičovstve, to sú nosné témy tohto kurzu. Detičky majú príležitosť zahrať sa s Montessori pomôckami, či využiť pomôcky na pohybové aktivity. Na záver lekcie si spoločne zaspievame a zahráme na hudobné nástroje.

Koncept kurzu

Počas kurzu získate pre seba informácie o Montessori pedagogike, taktiež môj etikoterapeutický pohľad komunikáciu s druhými a na spoluprácu s členmi v rodine. Lekcie pre deti sú zamerané na:

  • nastavenie vnímania pripraveného Montessori prostredia a práca s pomôckami,
  • rozvoj kognitívnych funkcií ako sú rozvoj pamäte, pozornosti, reči, rýchlosti myslenia, schopností pochopenia informácií, schopností posudzovania a riešenia problémov, predstavivosti, priestorovej orientácie ai.
  • rozvoj motorických zručností, rozvoj jemnej a hrubej motoriky
  • rozvoj kreatívneho a hudobného vnímania
  •  socializáciu, rešpektujúci prístup

Aké témy v diskusii otvoríme počas našich stretnutí?

Spoločne sa budeme rozprávať na témy:

  • pripravené Montessori prostredie
  • senzitívne obdobia dieťaťa
  • pripravený sprievodca a rodič pre dieťa
  • poriadok a rituály detí
  • Montessori pomôcky a ich využitie v praxi
  • samostatnosť dieťaťa pri samoobslužných aktivitách a vhodné aktivity pre deti do 3 rokov
  • komunikácia a jazyk
  • stravovanie a príprava jedla
  • toaleta, odvykanie od plienok
  • spánok
  • používanie elektronických zariadení u detí a dospelých
  • pohyb a jeho rozvoj ai.

Informácie ku kurzu v skratke

Čas: bude upresnené
Dĺžka: 45 minút
Cena: 12,50Euro/lekcia (prebieha formou kurzu x počet lekcií)
Vek dieťaťa: 3-12 mesiacov
Max počet: 6 detí
Sprievodca: Mgr. Lucia Dedíková

Vaši lektori

Mgr. Lucia Dedíková
Mgr. Lucia Dedíková
Montessori pedagogička a konzultantka