Montessori prázdniny

Montessori prázdniny

Leto, voľno, prázdniny… radosť, smiech, voľnosť…zažite s nami nezabudnuteľné chvíle v pohode, tvorivosti a aj s troškou vedomostí. Letné tábory pre deti bez prítomnosti rodičov, pre staršie deti sú pripravené celodenné tábory, pre mladšie poldenné tábory. Tábory sú zamerané na spoznávanie prírody a jej krás, zvierat, rastlín a tvorenie i rozvoj zručností a schopností dieťaťa. Výlety sa pripravujú v spolupráci s deťmi. Pre rodičov s deťmi máme pripravené Montessori letné chvíle, počas ktorých si užijeme čas nielen v našom rodinnom centre, ale aj vonku v prírode. V cene táborov je zabezpečená desiata a pitný režim, v prípade starších detí aj obed a olovrant.

Koncept kurzu

Na texte sa pracuje.

Informácie ku kurzu Montessori tábory pre školákov

Každý rok sa stretávame na Čiernej Vode so školákmi a zažívame dobrodružstvá nielen u nás v dedine, ale aj v blízkom okolí. Tábor je zameraný na rôzne pohybové aktivity, počas ktorých spoznávame okolie, prírodu i svoje možnosti. Minulé roky sme lozili v K2 na stene, bicyklovali v Šurskom lese, turistikovali i leňošili v Limbachu pri potôčiku, absolvovali sme výlet na Homolu, plavili sa na člnkoch na Vajnorskom jazere, skúsili si naše sokoliarske zručnosti 🙂 Počas oddychu v rodinnom centre deti môžu pracovať s Montessori pomôckami a rozvíjať svoje zručnosti. Budeme aj tvoriť a tancovať. Každoročne nás čaká karneval s disco! Tábor je určený pre deti od 6-12 rokov,prípadne aj mladšie dieťa, ak tomu zodpovedá zloženie skupiny a ktoré pozná lektorka. Skupinka je veľmi malá do 12 detí, preto máme možnosť sa osobne spoznať a pracovať na svojich individuálnych projektoch. V cene je zahrnutá strava i pitný režim.

Čas: pondelky – piatky
Dĺžka: 5 x 6 hodín
Cena: 145Euro/cyklus alebo 33Euro/deň
Vek dieťaťa: 6-12 rokov
Max počet: 12 detí
Sprievodca: Mgr. Lucia Dedíková + doprovodný lektor

Leták na stiahnutie: Montessori leto 2020

Informácie ku kurzu Montessori tábory pre škôlkárov

Tábor je zameraný na rozvoj osobnosti dieťaťa a rozvíjanie jeho schopností a zručností za pomoci Montessori pomôcok. Taktiež využijeme príležitosť na rôzne pohybové aktivity, počas ktorých spoznávame okolie, prírodu i svoje možnosti. Určite budeme aj tvoriť, kresliť, strihať, maľovať, spievať i tancovať. Každoročne nás čaká karneval s disco! Tábor je určený pre deti od 3-6 rokov. Skupinka je veľmi malá do 12 detí, preto máme možnosť sa osobne spoznať a pracovať na svojich individuálnych projektoch. V cene je zahrnutá desiata i pitný režim.

Čas: pondelky – piatky
Dĺžka: 5 x 3 hodiny
Cena: 120Euro/cyklus alebo 30Euro/poldeň
Vek dieťaťa: 3-6 rokov
Max počet: 10 detí
Sprievodca: Mgr. Lucia Dedíková + doprovodný lektor

Informácie ku kurzu Montessori letné chvíle

Užijeme si spoločne letné chvíle s Montessori… tvorenie, pohyb, hudba, práca, esencie. Kurz je určený pre rodičov s deťmi vo veku 1-6 rokov, ktorí milujú tvoriť, rozvíjať sa i porozprávať sa o výchove a vzdelávaní svojich detí. Využijeme Montessori pomôcky, knižky, hudobné nástroje i pomôcky na rozvoj pohybu. Spoločný čas strávime v rodinnom centre i vonku v blízkom okolí. V cene je zahrnutá desiata i pitný režim.

Čas: utorok – streda – štvrtok
Dĺžka: 3 x 3 hodín
Cena: 90Euro/cyklus alebo 33Euro/poldeň
Vek dieťaťa: 1-6 rokov
Max počet: 10 detí so sprievodcom
Sprievodca: Mgr. Lucia Dedíková

Vaši lektori