Montessori pracovne 1-3 roky

Montessori objavujme spolu svet

Kurz OBJAVUJME SPOLU SVET, počas ktorého sprevádzam rodičov i deti rešpektujúcim spôsobom je určený deťom od 12 – 48 mesiacov v sprievode s dospelou osobou. Kurz je cestou ako priviesť dieťa i rodiča k vzájomnej dôvere, spoznávať možnosti a individuálne schopnosti dieťatka, rozvíjať jeho potenciál. Rodič počas kurzu prechádza poznávaním dieťatka i seba, rodičia sa dozvedia mnoho zaujímavých informácií o Montessori pedagogike. Počas kurzu sa deti zoznámia s množstvom Montessori pomôcok, tvoria, hrajú na hudobné nástroje, majú možnosť využiť svoje pohybové schopnosti. Deti sú vedené k samostatnosti a sú podporované v napĺňaní svojich predstáv.

Koncept kurzu

Počas kurzu získate pre seba informácie o Montessori pedagogike, taktiež môj etikoterapeutický pohľad komunikáciu s druhými a na spoluprácu s členmi v rodine. Lekcie pre deti sú zamerané na:

  • nastavenie vnímania pripraveného Montessori prostredia a práca s pomôckami,
  • rozvoj kognitívnych funkcií ako sú rozvoj pamäte, pozornosti, reči, rýchlosti myslenia, schopností pochopenia informácií, schopností posudzovania a riešenia problémov, predstavivosti, priestorovej orientácie ai.
  • rozvoj motorických zručností, rozvoj jemnej a hrubej motoriky
  • rozvoj kreatívneho a hudobného vnímania
  • rozvoj samostatnosti
  • socializáciu, rešpektujúci prístup

Aké témy v diskusii otvoríme počas našich stretnutí?

Spoločne sa budeme rozprávať na témy:

  • pripravené Montessori prostredie
  • senzitívne obdobia dieťaťa
  • pripravený sprievodca a rodič pre dieťa
  • poriadok a rituály detí
  • Montessori pomôcky a ich využitie v praxi
  • samostatnosť dieťaťa pri samoobslužných aktivitách a vhodné aktivity pre deti do 3 rokov
  • komunikácia a jazyk
  • stravovanie a príprava jedla
  • toaleta, odvykanie od plienok
  • spánok
  • používanie elektronických zariadení u detí a dospelých
  • pohyb a jeho rozvoj ai.

Informácie ku kurzu pre deti 12-18 mesačné

Čas: Streda 9.00-10.00h s 10.10-11.10h od 23.9.2020 (možnosť pridať sa priebežne v hodnote alikvótnej čiastky)
Dĺžka: 60 minút
Cena: 120,- Euro/ cyklus 12 lekcií
Vek dieťaťa: 12-18 mesiacov
Max počet: 8 detí
Sprievodca: Lucia Dedíková

Informácie ku kurzu pre deti 18-48 mesačné

Čas: utorok 9.00-10.00h, utorok 10.10-11.10 od 22.9.2020 (možnosť pridať sa priebežne v hodnote alikvótnej čiastky)
Dĺžka: 60 minút
Cena: 120,- Euro/ cyklus 12 lekcií
Vek dieťaťa: 18-48 mesiacov
Max počet: 8 detí
Sprievodca: Mgr. Lucia Dedíková

Vaši lektori

Mgr. Lucia Dedíková
Mgr. Lucia Dedíková
Montessori pedagogička a konzultantka
Ing. Gabika Šimeková
Ing. Gabika Šimeková
IT špecialista